Adnoddau
supporting image for TAG UG Busnes Uned 1 Cyfleoedd Busnes – Gwerslyfr digidol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 27 Gorffennaf 2015
Awdur:
-
Adnoddau perthnasol
Galw
Economeg
TAG UG Busnes Uned 2 Swyddogaethau Busnes – Gwerslyfr digidol
Busnes
TAG Safon Uwch Busnes Uned 3 Dadansoddi Busnes a Strategaeth – Gwerslyfr digidol
Busnes
Geiriau gorchymyn ac amcanion asesu - TAG UG/U
Busnes
TGAU Posteri busnes
Busnes

TAG UG Busnes Uned 1 Cyfleoedd Busnes – Gwerslyfr digidol

Busnes
CA5 >

Cyfres o adnoddau i gefnogi addysgu'r manylebau safon uwch newydd ar gyfer 2015.  Yma rhoddir sylw i Gyfleoedd Busnes.
Mae'r pecyn yn cynnwys ffeiliau PDF gydag adnoddau rhyngweithiol digidol mae modd eu defnyddio i ysgogi trafodaeth gyda'r dosbarth cyfan.

 

busnes
swyddogaethau busnes
menter
cynllunio busnes
strwythur y farchnad
segmentu
digwyddiadau
cyflenwad
Galw
strwythur busnes
cyllid defnyddwyr
Ffeiliau
Pennod 1 – Cynllunio menter a busnes
Pennod 2 – Strwythur y farchnad a segmentu’r farchnad
Pennod 3 – Galw a chyflenwad
Pennod 4 – Ymchwil marchnata
Pennod 5 – Gwarchod defnyddwyr
Pennod 6 – Strwythur busnes
Pennod 7 – Rhanddeiliaid
Pennod 8 – Lleoliad busnes
Pennod 9 – Cyllid busnes
Pennod 10 – Derbyniadau, costau a dadansoddiad adennill costau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.