Adnoddau
supporting image for Cardiau Darllen Ail Iaith
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 24 Gorffennaf 2015
Awdur:
- Cyngor Sir Ceredigion
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Ailgylchu
Welsh Second Language
Ailgylchu
Cymraeg Ail Iaith
Glas
Welsh Second Language
Glas
Cymraeg Ail Iaith

Cardiau Darllen Ail Iaith

Tîm Cefnogi'r Gymraeg
CA2 >

Cyfres o gardiau darllen lliwgar ar destunau amrywiol er mwyn meithrin sgiliau darllen a thrafod mewn grŵp. Paratowyd y cardiau gan Gyngor Sir Ceredigion ac maen nhw'n addas ar gyfer dysgwyr ail iaith ym mlynyddoedd 3 a 4.

Darllen
Cymraeg ail iaith
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.