Adnoddau
supporting image for Porth adnoddau ADY
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 19 Mehefin 2015
Awdur:
- Tîm Cefnogi
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Cardiau Darllen
Cymraeg Ail Iaith
Les Médias
Ffrangeg
Cardiau Cystrawen
Cymraeg Ail Iaith, Tîm Cefnogi'r Gymraeg

Porth adnoddau ADY

Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Tîm Cefnogi'r Gymraeg >

Porth o adnoddau i gefnogi dysgu ac addysgu dysgwyr ag anghenion dysgu ychwanegol.

Cydlynwyd gan banel Anghenion Dysgu Ychwanegol Tîm Cefnogi'r Gymraeg CBAC

Darllen
Llafaredd
Ffoneg
ADY
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.