Resource
supporting image for Her Mathelona Cymru
Information
Published: 03 October 2013
Authors:
- GCaD Cymru
Related Resources
Datrys Problemau - Algebra
Mathemateg
Datrys Problemau - Trin Data
Mathemateg
Datrys Problemau - Rhif
Mathemateg
Siâp a Mesurau
Mathemateg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg

Her Mathelona Cymru

Mathemateg
CA3 >
CA2 >

Cyfres o heriau rhif i brofi eich ymennydd gan Paul Godding, sy’n ddyfeisydd gemau bwrdd a phosau. Datblygwyd y gwaith gan GCaD Cymru.

Mae posau ar bedwar lefel ichi geisio eu datrys. Tybed pa mor gyflym y gallwch chi orffen y tasgau?

Mathemateg
CA2
CA3
Datrys Problemau
Files

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.