Adnoddau
supporting image for Her Mathelona Cymru
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 3 Hydref 2013
Awdur:
- GCaD Cymru
Adnoddau perthnasol
Datrys Problemau - Algebra
Mathemateg
Datrys Problemau - Trin Data
Mathemateg
Datrys Problemau - Rhif
Mathemateg
Siâp a Mesurau
Mathemateg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg

Her Mathelona Cymru

Mathemateg
CA3 >
CA2 >

Cyfres o heriau rhif i brofi eich ymennydd gan Paul Godding, sy’n ddyfeisydd gemau bwrdd a phosau. Datblygwyd y gwaith gan GCaD Cymru.

Mae posau ar bedwar lefel ichi geisio eu datrys. Tybed pa mor gyflym y gallwch chi orffen y tasgau?

Mathemateg
CA2
CA3
Datrys Problemau
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.