Adnoddau
supporting image for Literary and Linguistic Terminology
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 8 Mai 2015
Awdur:
- Emma Smith
Adnoddau perthnasol
A level Revision Videos M1
Mathematics
A level Revision Videos C1
Mathematics
A level Revision Videos C2
Mathematics
History Revision
History
A level Revision Videos C3
Mathematics

Literary and Linguistic Terminology

English Language/Literature
KS5 >

A range of short, sharp interactive activities, designed to aid students in becoming familiar with literary and linguistic terminology.

These new GCE resources may be used as a supplementary aid in the classroom, as a revision tool, or by students working independently on mobile devices.

English
English language
English Literature
Literary terminology
Linguistic terminology
Revision
Student resource
skills
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.