Adnoddau
supporting image for Llythrennedd trwy Wyddoniaeth
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 13 Chwefror 2015
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Cemeg Organig Ychwanegol
Cemeg, Gwyddoniaeth
Ffiseg PH2
Ffiseg, Gwyddoniaeth

Llythrennedd trwy Wyddoniaeth

Gwyddoniaeth
CA4 >
CA3 >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg
CA4 >
CA3 >

Mae'r pecyn hwn yn pontio CA 3-4. Yn ogystal â gweithgareddau parod i'w defnyddio mewn gwersi, mae'r pecyn yn cynnwys arweiniad i ymarferwyr er mwyn creu gweithgareddau ychwanegol. Heb danseilio cynnwys pynciol, mae'r gweithgareddau'n cynnwys agweddau ar lythrennedd a deunyddiau er mwyn atgyfnerthu sgiliau llythrennedd dysgwyr.

Gwyddoniaeth
Cemeg
Ffiseg
Bioleg
Llythrennedd
Ffeiliau
CA3
CA4 Bioleg
CA4 Cemeg
CA4 Ffiseg

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.