Adnoddau
supporting image for Cymdeithaseg Byd
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 11 Chwefror 2015
Awdur:
- Janis Griffiths
Adnoddau perthnasol
Cymdeithaseg E-lyfr A2
Cymdeithaseg
Cymdeithaseg E-lyfr
Cymdeithaseg
Ein Byd
Astudiaethau Crefyddol
Crefydd
Cymdeithaseg
Trosedd a Gwyredd
Cymdeithaseg

Cymdeithaseg Byd

Cymdeithaseg
CA5 >

 Cyfres o adnoddau cymdeithaseg safon UG/Uwch sy’n ymwneud â chymdeithaseg byd.

Cymdeithaseg
Byd
Datblygiad
Ffeiliau
Patrymau a thueddiadau
Esboniadau ar gyfer patrymau a thueddiadau
Damcaniaethau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.