Adnoddau
supporting image for Llythrennedd trwy Fathemateg
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 11 Chwefror 2015
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Datrys Problemau - Algebra
Mathemateg
Datrys Problemau - Trin Data
Mathemateg
Datrys Problemau - Rhif
Mathemateg
Siâp a Mesurau
Mathemateg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg

Llythrennedd trwy Fathemateg

Mathemateg
CA3 >
CA2 >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg
CA3 >
CA2 >

Pecyn o weithgareddau er mwyn hybu sgiliau llythrennedd mewn gwersi Mathemateg.

Mae'r adnodd wedi ei rannu i ddwy ran:

  • Projectau Cynradd (yn addas ar gyfer CA2)
  • Ymchwiliadau Uwchradd (yn addas ar gyfer CA3)
Llythrennedd
Mathemateg
Rhifedd
Ffeiliau
Projectau Cynradd
Ymchwiliadau Uwchradd

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.