Adnoddau
supporting image for Ezine - Almaeneg
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 19 Ionawr 2015
Awdur:
-
Adnoddau perthnasol
Spelling Bee
Almaeneg, Cymraeg Ail Iaith, Ffrangeg, Sbaeneg
Caneuon Llythrennedd Triphlyg - Cymraeg
Cymraeg Ail Iaith
Caneuon Llythrennedd Triphlyg - Saesneg
Saesneg
Caneuon Llythrennedd Triphlyg - Ffrangeg
Ffrangeg
Caneuon Llythrennedd Triphlyg - Almaeneg
Almaeneg

Ezine - Almaeneg

Almaeneg
CA4 >

Mae’r e-gylchgrawn yma wedi ei ddarparu ar gyfer dysgwyr Cyfnod Allweddol 4 sy’n astudio TGAU Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Cyhoeddir y cylchgrawn ar adegau penodol yn ystod y flwyddyn ysgol ac mae pob rhifyn yn cynnwys sbardunau darllen cyfredol, ffeiliau sain a nifer o weithgareddau rhyngweithiol ar gyfer pob iaith. Mae’r deunyddiau yn cynorthwyo gyda sgiliau darllen cyffredinol y dysgwyr ac mae modd eu defnyddio i ddatblygu sgiliau siarad ac ysgrifennu.

 

Almaeneg
Darllen
TGCh
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.