Adnoddau
supporting image for Ezine - Sbaeneg
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 19 Ionawr 2015
Awdur:
-
Adnoddau perthnasol
Esblygiad Cerddoriaeth
Cerddoriaeth
A yw'n deg?
Astudiaethau Crefyddol
Arwyr Chwaraeon
Hanes
Heriau gwleidyddol a chymdeithasol yn America
Hanes
eLyfr Hamdden a Thwristiaeth
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth

Ezine - Sbaeneg

Sbaeneg
CA4 >

Mae’r e-gylchgrawn yma wedi ei ddarparu ar gyfer dysgwyr Cyfnod Allweddol 4 sy’n astudio TGAU Ffrangeg, Almaeneg a Sbaeneg drwy gyfrwng y Gymraeg a’r Saesneg. Cyhoeddir y cylchgrawn ar adegau penodol yn ystod y flwyddyn ysgol ac mae pob rhifyn yn cynnwys sbardunau darllen cyfredol, ffeiliau sain a nifer o weithgareddau rhyngweithiol ar gyfer pob iaith. Mae’r deunyddiau yn cynorthwyo gyda sgiliau darllen cyffredinol y dysgwyr ac mae modd eu defnyddio i ddatblygu sgiliau siarad ac ysgrifennu.

 

Sbaeneg
Darllen
TGAU
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.