Adnoddau

Warning: No Subjects / Levels have been assigned to this resource!

supporting image for Hwyl dan Saith
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 12 Rhagfyr 2014
Awdur:
- Tîm Cefnogi'r Gymraeg mewn Addysg, EAS
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Ailgylchu
Welsh Second Language
Ailgylchu
Cymraeg Ail Iaith

Hwyl dan Saith

Pecynnau o adnoddau ar gyfer dysgwyr sy’n dechrau dysgu’r Gymraeg yn y Cyfnod Sylfaen. Awdurwyd y gweithgareddau hyn gan aelodau Tîm y Gymraeg mewn addysg Consortiwm y De Ddwyrain (EAS).

Mae'r adnodd hwn wedi'i rannu i dair uned:

  1. Hwyl dan 7 - Pecyn Coch
  2. Hwyl dan 7 - Pecyn Melyn
  3. Hwyl dan 7 - Pecyn Glas

Isod, fe ddewch o hyd i lyfrynnau unigol yr unedau ar ffurf ffeiliau PDF, yn ogystal â ffeiliau ZIP mawr gyda'u holl ddeunyddiau cefnogi.

Cyfnod Sylfaen
Llythrennedd
Ysgrifennu
Cymraeg ail iaith
Ffeiliau
Hwyl dan Saith Coch
Hwyl dan Saith Glas
Hwyl dan Saith Melyn

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.