Adnoddau
supporting image for Cân Serch (Lovesong) - Dysgu Cyfunol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 17 Mai 2024
Awdur:
- Elise Arnold
Adnoddau perthnasol
UG Ffilm - La Rafle. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg
UG Ffilm - La Classe. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg
UG Ffilm - Le Havre. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg
UG Ffilm - Un Long Dimanche. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg
UG Ffilm - Barfuss. Uned 1: Strwythr
Almaeneg

Cân Serch (Lovesong) - Dysgu Cyfunol

Drama
CA5 >

Dyma adnodd dysgu cyfunol gyda chynnwys hunan-astudio rhyngweithiol sy'n ymdrin â Cân Serch (Lovesong).

Pwrpas yr adnodd yw cyfuno dysgu wyneb yn wyneb traddodiadol gyda phecyn dysgu ar-lein sy'n caniatáu’r myfyrwyr i ddysgu ar eu cyflymder eu hunain. 

Gellir ei ddefnyddio fel adnodd adolygu ar gyfer y myfyrwyr, er mwyn dal i fyny neu ar gyfer gweithgareddau i ddysgu lle mae'r myfyrwyr yn darllen deunydd tu allan i'r dosbarth. 

Ni ddylid dysgu'r cynnwys mewn ystafell ddosbarth, mae angen ei gyfuno gyda dulliau dysgu confensiynol bob amser.

Mae yna lincs yn yr adnodd yma ar gyfer fideos TikTok. Sicrhewch eich bod yn gwirio bod y fideos yn addas ar gyfer y dysgwyr, a bod modd defnyddio'r platfform yn eich sefydliad os gwelwch yn dda.

yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Uned 2
Testun mewn Theatr
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.