Adnoddau

Warning: No Tags were returned for this resource!

supporting image for Adnoddau Lletygarwch ac Arlwyo
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 26 Chwefror 2024
Awdur:
- Marie Sidoli
Adnoddau perthnasol
Nid oes cyfryngau perthnasol ar gael ar hyn o bryd

Adnoddau Lletygarwch ac Arlwyo

Lletygarwch ac Arlwyo
Level 1/2 >

Dyma adnodd power point i'w ddefnyddio gan athrawon yn yr ystafell ddosbarth gyda dysgwyr. Mae’ sleidiau yn cynnwys deunydd o fanyleb dyfarniad Technegol L1/2 Lletygarwch ac Arlwyo ynghyd â delweddau a gweithgareddau a gymerwyd o werslyfr Lletygarwch ac Arlwyo CBAC. Mae fideos wedi'u defnyddio i gynorthwyo dysgwyr gyda thasgau i brofi gwybodaeth a dealltwriaeth dysgwyr. Rydym yn ddiolchgar i Marie Sidoli am ei chymorth i ddatblygu a threialu'r adnoddau hyn.

Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.