Adnoddau
supporting image for Canllawiau i athrawon ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 25 Awst 2023
Awdur:
- Nick Heap
Adnoddau perthnasol
Daearyddiaeth Ryngweithiol
Daearyddiaeth
Arfordiroedd
Daearyddiaeth
Ymchwilio i Newidiadau Hydrolegol
Daearyddiaeth
Sgiliau a Thechnegau Ymchwilio ac Ymchwil
Daearyddiaeth
Llifogydd
Daearyddiaeth

Canllawiau i athrawon ar gydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant

Daearyddiaeth
CA4 >

Mae’r adnodd hon yn amlinellu ym mhle yn y fanyleb y mae’n arbennig o bwysig ystyried cydraddoldeb, amrywiaeth a chynhwysiant ochr yn ochr â’r deunydd cefndirol a gaiff ei awgrymu ar gyfer athrawon (y gellid defnyddio rhai ohono yn yr ystafell ddosbarth). Nid yw’n adnodd helaeth, ond dylid ei ddefnyddio fel man cychwyn ar gyfer amrywiaethu’r cwricwlwm a’i wneud yn fwy cynhwysol. 

Canllaw i athrawon
Cefnogaeth ar gyfer yr athrawon
Adnodd ar gyfer yr athrawon
Daearyddiaeth
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.