Adnoddau
supporting image for Gwella Sgiliau Rhifedd - Dysgu cyfunol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 6 Gorffennaf 2023
Awdur:
- Sharon Giddy
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Trefnyddion gwybodaeth TGAU Sbaeneg
Sbaeneg
Banc Cwestiynau (yn canolbwyntio ar y myfyriwr)
Ffiseg
Adolygu Gwyddoniaeth
Bioleg
Adolygu Gwyddoniaeth
Cemeg
Adolygu Gwyddoniaeth
Ffiseg

Gwella Sgiliau Rhifedd - Dysgu cyfunol

Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch
Lefel 3 >

Mae'r adnodd dysgu cyfunol hwn â chynnwys hunan-astudio rhyngweithiol sy'n cwmpasu agweddau pwysig ar sgiliau Rhifedd.

Mae'r adnoddau wedi'u cynllunio i ategu addysgu wyneb yn wyneb traddodiadol a gwella cyfleoedd dysgu. Maent yn cynnwys enghreifftiau perthnasol, a gweithgareddau lle gall myfyrwyr gymhwyso eu sgiliau naill ai'n unigol neu gydag eraill. Mae cyfle i athrawon roi adborth i'r myfyrwyr am ba mor dda y maent wedi perfformio.

Bwriad yr adnoddau yw helpu myfyrwyr i wella eu sgiliau sy’n ymwneud â rhifedd ac er mwyn eu paratoi i gyflwyno tystiolaeth ar gyfer asesiad y Projectau o fewn y cwrs Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch. Gellir defnyddio'r adnoddau hefyd fel dull i adolygu gan fyfyrwyr, neu fel cyfle i ail-edrych ar gyfer gwersi a gollwyd.

Dylid defnyddio'r adnoddau hyn ar y cyd â deunyddiau addysgu a dysgu eraill i ddarparu rhaglen astudio gynhwysfawr i'r myfyrwyr.

Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch
rhifedd digidol
adnodd myfyrwyr
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.