Adnoddau
supporting image for Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau - Dysgu cyfunol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 21 Mehefin 2023
Awdur:
- Alun Williams
- Rachel Price
- Rozana Mansoor
- Saira Malik
Adnoddau perthnasol
Adnodd Sefydlu Sgiliau Uwch
Bagloriaeth Cymru
Adnodd Dysgu ac Addysgu Dinasyddiaeth Fyd-eang Uwch
Bagloriaeth Cymru
Offer testun
Bagloriaeth Cymru
Canllaw'r Swyddfa Ystadegau Gwladol ar ymchwil economaidd a chymdeithasol
Bagloriaeth Cymru
Trefnyddion gwybodaeth TGAU Sbaeneg
Sbaeneg

Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau - Dysgu cyfunol

Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch
Lefel 3 >

Mae'r adnodd dysgu cyfunol hwn â chynnwys hunan-astudio rhyngweithiol sy'n cwmpasu agweddau pwysig ar sgiliau Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau.

Mae'r adnoddau wedi'u cynllunio i ategu addysgu wyneb yn wyneb traddodiadol a gwella cyfleoedd dysgu. Maent yn cynnwys enghreifftiau perthnasol, a gweithgareddau lle gall myfyrwyr gymhwyso eu sgiliau naill ai'n unigol neu gydag eraill. Mae cyfle i athrawon roi adborth i'r myfyrwyr am ba mor dda y maent wedi perfformio.  

Bwriad yr adnoddau yw helpu myfyrwyr i wella eu sgiliau sy’n ymwneud â meddwl yn feirniadol a datrys problemau ac er mwyn eu paratoi i gyflwyno tystiolaeth ar gyfer asesiad y Projectau o fewn y cwrs Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch.  Gellir defnyddio'r adnoddau hefyd fel dull i adolygu gan fyfyrwyr, neu fel cyfle i ail-edrych ar gyfer gwersi a gollwyd.

Dylid defnyddio'r adnoddau hyn ar y cyd â deunyddiau addysgu a dysgu eraill i ddarparu rhaglen astudio gynhwysfawr i'r myfyrwyr.

dysgu cyfunol
Bagloriaeth Cymru
Bagloriaeth Sgiliau Cymru Uwch
adnodd myfyrwyr
Sgiliau Uwch
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.