Adnoddau
supporting image for CYMRU YN UNIG Lefel 3 Tystysgrif Estynedig Gymhwysol mewn Busnes  (NEWYDD) o fis Medi 2023
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 19 Mai 2023
Awdur:
- Sharan Oliver
Adnoddau perthnasol
Malta
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth
TAG UG Busnes Uned 1 Cyfleoedd Busnes – Gwerslyfr digidol
Busnes
TAG UG Busnes Uned 2 Swyddogaethau Busnes – Gwerslyfr digidol
Busnes
TGAU Offer testun
Busnes
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 1)
Gwyddoniaeth Gymhwysol

CYMRU YN UNIG Lefel 3 Tystysgrif Estynedig Gymhwysol mewn Busnes (NEWYDD) o fis Medi 2023

Busnes
Lefel 3 >

Dyma gasgliad o enghreifftiau o drefnyddion gwybodaeth i gefnogi'r dysgu ar gyfer Lefel 3 Tystysgrif Estynedig Gymhwysol mewn Busnes .

Gall y rhain gael eu defnyddio ar gyfer adolygu neu fel man cychwyn er mwyn creu eich trefnyddion gwybodaeth eich hunain.

  

busnes
Astudiaethau Busnes
Trefnyddion gwybodaeth
yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Lefel 3
Ffeiliau
Archwilio hanfodion busnes
Egwyddorion marchnata ar gyfer llwyddiant busnes
Rheoli cyllid busnes
Rheoli adnoddau dynol
Cydlynu gweithrediadau busnes effeithlon
Datblygu sgiliau ar gyfer busnes
Rheoli gweithrediadau busnes moesegol
Busnes cynaliadwy
Archwilio strategaethau busnes
Archwilio darbodion maint ac annarbodion maint
Mesur perfformiad busnes
Defnyddio dull amgylcheddol, cymdeithasol a llywodraethol
Defnyddio rhagolygon gwerthiant
Defnyddio technoleg i gymell newid
Defnyddio dadansoddiad SWOT i gynorthwyo wrth wneud penderfyniadau
Defnyddio cyllidebu fel adnodd cynllunio
Gwneud penderfyniadau buddsoddi
Effaith yr amgylchedd allanol ar weithrediadau busnes
Masnachu yn yr amgylchedd busnes byd-eang

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.