Adnoddau
supporting image for Trefnyddion Gwybodaeth - TGAU Gwyddoniaeth gymhwysol  - Gradd Unigol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 6 Mawrth 2023
Awdur:
- Brian Harris
Adnoddau perthnasol
Esblygiad Cerddoriaeth
Cerddoriaeth
A yw'n deg?
Astudiaethau Crefyddol
Arwyr Chwaraeon
Hanes
Heriau gwleidyddol a chymdeithasol yn America
Hanes
eLyfr Hamdden a Thwristiaeth
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth

Trefnyddion Gwybodaeth - TGAU Gwyddoniaeth gymhwysol - Gradd Unigol

Gwyddoniaeth Gymhwysol
CA4 >

Dyma gasgliad o enghreifftiau o drefnyddion gwybodaeth i gefnogi'r dysgu ar gyfer TGAU Gwyddoniaeth gymhwysol (Gradd Unigol).

Gall y rhain gael eu defnyddio ar gyfer adolygu neu fel man cychwyn er mwyn creu eich trefnyddion gwybodaeth eich hunain.

TGAU
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Trefnyddion gwybodaeth
Ffeiliau
1.1 Bywyd modern ag egni
1.2 Cael adnoddau o'n planed
1.3 Ein planed
1.4 Diogelu ein hamgylchedd
2.1 Iechyd, ffitrwydd a chwaraeon
2.2 Rheoli prosesau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.