Adnoddau
supporting image for Uned 1: Dyluniad sy
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 21 Chwefror 2023
Awdur:
- Catherine Wilkes
Adnoddau perthnasol
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 1)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Ecosystemau - glaswelltiroedd lletgras poeth
Daearyddiaeth
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 2)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 3)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Llywodraethiant Byd-eang Cefnforoedd y Ddaear
Daearyddiaeth

Uned 1: Dyluniad sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr, profiad y defnyddiwr a'r rhyngweithio rhwng dyn a chyfrifiadur wrth ddatblygu systemau digidol - Dysgu cyfunol

Technoleg Ddigidol
CA5 >

Dyma adnodd dysgu cyfunol gyda chynnwys hunan-astudio rhyngweithiol sy'n ymdrin â dyluniad sy'n canolbwyntio ar y defnyddiwr, profiad y defnyddiwr a'r rhyngweithio rhwng dyn a chyfrifiadur wrth ddatblygu systemau digidol.

Pwrpas yr adnodd yw cyfuno dysgu wyneb yn wyneb traddodiadol gyda phecyn dysgu ar-lein sy'n caniatáu’r myfyrwyr i ddysgu ar eu cyflymder eu hunain. 

Gellir ei ddefnyddio fel adnodd adolygu ar gyfer y myfyrwyr, er mwyn dal i fyny neu ar gyfer gweithgareddau i ddysgu lle mae'r myfyrwyr yn darllen deunydd tu allan i'r dosbarth. 

Ni ddylid dysgu'r cynnwys mewn ystafell ddosbarth, mae angen ei gyfuno gyda dulliau dysgu confensiynol bob amser.

yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Arloesi ym maes Technoleg Ddigidol
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.