Adnoddau
supporting image for Trefnyddion Gwybodaeth - Safon Uwch Technoleg Ddigidol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 3 Chwefror 2023
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Adolygu Bioleg TGAU
Bioleg, Gwyddoniaeth
Adolygu Cemeg TGAU
Cemeg, Gwyddoniaeth
Adolygu Ffiseg TGAU
Ffiseg, Gwyddoniaeth

Trefnyddion Gwybodaeth - Safon Uwch Technoleg Ddigidol

Technoleg Ddigidol
CA5 >

Dyma gasgliad o enghreifftiau o drefnyddion gwybodaeth i gefnogi'r dysgu ar gyfer Safon Uwch Technoleg Ddigidol.

Gall y rhain gael eu defnyddio ar gyfer adolygu neu fel man cychwyn er mwyn creu eich trefnyddion gwybodaeth eich hunain.

adolygu
yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Ffeiliau
2.1.1 Systemau digidol cysylltiedig a dyfeisiau clyfar
2.1.2 Datblygiad Deallusrwydd Artiffisial
2.1.3 Cylchredau oes datblygu technoleg ddigidol
2.1.4 Dyluniad syn canolbwyntio ar y defnyddiwr, profiad y defnyddiwr ar rhyngweithio rhwng dyn a chyfrifiadur wrth ddatblygu systemau digidol
2.1.5 Swyddogaethau, dibenion a'r defnydd o gyfryngau cymdeithasol gan unigolion a sefydliadau
2.3.1 Arferion cyfoes sy'n rhan o'r gwaith o gasglu, storio, dadansoddi a defnyddio data
2.3.2 Seiberddiogelwch
2.3.3 Rhwydweithiau technoleg ddigidol

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.