Adnoddau
supporting image for Adnoddau Cefnogi Cardiau Llythrennedd Thematig
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 12 Tachwedd 2014
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Sglein ar lein
Cymraeg

Adnoddau Cefnogi Cardiau Llythrennedd Thematig

Cymraeg
CA2 >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg
CA2 >

Cyfres o adnoddau yn seiliedig ar y pecyn Byd nad yw'n Bod. Cynlluniwyd yr adnoddau er mwyn cynorthwyo ymarferwyr CA2 i wneud y defnydd gorau posibl o'r adnodd thematig hwn.

Mae'r pecyn yn cynnwys enghreifftiau o gynllunio ac adnoddau i gynorthwyo'r ymarferwyr i baratoi'r dysgwyr ar gyfer gwaith ysgrifennu.

Cynhwysir fersiwn Word o'r dogfennau yma er mwyn i ymarferwyr allu cymhwyso'r cynnwys i gyd fynd â'r themâu eraill. 

Cymraeg
CA2
Llythrennedd
Ysgrifennu
Llafaredd
Darllen
Ffeiliau
Cynlluniau Enghreifftiol
Deunyddiau Enghreifftiol

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.