Adnoddau
supporting image for Iaith ar Gân
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 6 Ionawr 2023
Awdur:
- Leah Owen
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Sglein ar lein
Cymraeg

Iaith ar Gân

Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Tîm Cefnogi'r Gymraeg >

Mae’r pecyn hwn yn cynnig arweiniad i athrawon ar sut i godi safonau llythrennedd ymhlith dysgwyr trwy ddefnyddio caneuon.

Mae'r pecyn yn cynnwys 22 o ganeuon gwreiddiol; fe’u hysgrifennwyd gan Leah Owen ac fe’u cynhyrchwyd gan Ynyr Llwyd. Cynhwysir geiriau a sgôr ar gyfer pob cân ynghyd â gweithgareddau atodol y gellir eu defnyddio i ddatblygu cywirdeb iaith.

Sylwer: Mae’r tudalennau sy’n cynnwys lluniau plant wedi’u hepgor ar y copi PDF hwn. O’r herwydd bydd bylchau hwnt ac yma yn nilyniant y rhifau.

Cyhoeddwyd yn wreiddiol yn 2011.

© y caneuon Leah Owen

Cyhoeddir y caneuon â chaniatâd caredig Leah Owen.

Cymraeg
Llythrennedd
caneuon
Iaith ar Gân
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.