Adnoddau
supporting image for TGAU Gwyddoniaeth Gymhwysol - Cynllunio Gwersi
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 19 Rhagfyr 2022
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Adolygu Bioleg TGAU
Bioleg, Gwyddoniaeth
Adolygu Cemeg TGAU
Cemeg, Gwyddoniaeth
Adolygu Ffiseg TGAU
Ffiseg, Gwyddoniaeth

TGAU Gwyddoniaeth Gymhwysol - Cynllunio Gwersi

Gwyddoniaeth Gymhwysol
CA4 >

Cynllun tymor canolig enghreifftiol a chynlluniau gwersi sampl cysylltiedig sy'n rhoi man cychwyn i athrawon ar gyfer integreiddio dysgu cyfunol yn effeithiol yn eu haddysgu.

Gellir golygu'r cynlluniau hyn fel y gall athrawon eu haddasu i weddu i'w dosbarthiadau.

Gwyddoniaeth Gymhwysol
Cynllun gwers
adolygu
dysgu cyfunol
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.