Adnoddau
supporting image for TGAU Daearyddiaeth - Cynllunio Gwersi
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 1 Rhagfyr 2022
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Daearyddiaeth Ryngweithiol
Daearyddiaeth
Arfordiroedd
Daearyddiaeth
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Adolygu Bioleg TGAU
Bioleg, Gwyddoniaeth

TGAU Daearyddiaeth - Cynllunio Gwersi

Daearyddiaeth
CA4 >

Cynllun tymor canolig enghreifftiol a chynlluniau gwersi sampl cysylltiedig sy'n rhoi man cychwyn i athrawon ar gyfer integreiddio dysgu cyfunol yn effeithiol yn eu haddysgu.

Gellir golygu'r cynlluniau hyn fel y gall athrawon eu haddasu i weddu i'w dosbarthiadau.

Daearyddiaeth
Cynllun gwers
adolygu
dysgu cyfunol
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.