Adnoddau
supporting image for Caneuon Codi
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 23 Hydref 2014
Awdur:
- Athrawon Bro Sir y Fflint
- Ysgol Bryn Coch
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Esblygiad Cerddoriaeth
Cerddoriaeth
William Mathias
Cerddoriaeth

Caneuon Codi'r To

Tîm Cefnogi'r Gymraeg
CA3 >
CA2 >

Cyfuniad cyffrous o Gymraeg a Cherddoriaeth i ddiddori'ch disgyblion!

10 o ganeuon wedi eu cyfansoddi gan Adrian Dilkes (Ysgol Bryn Coch) a Carole Collins (Athrawon Bro).

Mae'r ffeiliau wedi'i sipio yn cynnwys recordiadau sain o'r caneuon, fersiynau gyda cyfeiliant yn unig, geiriau ar ffurf dogfennau Word a PDF, yn ogystal â sleidiau PowerPoint rhyngweithiol sy'n cyfuno'r agweddau hyn.

Cymraeg ail iaith
Cerddoriaeth
CA2
CA3
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.