Adnoddau

Warning: No Subjects / Levels have been assigned to this resource!

supporting image for Cynllun Cyfnod Sylfaen
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 22 Hydref 2014
Awdur:
- Athrawon Bro Sir Gaerfyrddin
Adnoddau perthnasol
Ailgylchu
Welsh Second Language
Ailgylchu
Cymraeg Ail Iaith
Glas
Welsh Second Language
Glas
Cymraeg Ail Iaith
Cardiau Darllen
Cymraeg Ail Iaith

Cynllun Cyfnod Sylfaen

Adnoddau i gefnogi athrawon a chynorthwy-wyr dosbarth wrth ddefnyddio cyfresi Tedi Twt a Doli Glwt yn y Cyfnod Sylfaen. Darparwyd y pecynnau hyn gan aelodau Tîm y Gymraeg mewn addysg Sir Gâr

Cymraeg ail iaith
cefnogi athrawon
Cyfnod Sylfaen
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.