Adnoddau

Warning: No Subjects / Levels have been assigned to this resource!

supporting image for Tedi Twt a Doli Glwt
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 22 Hydref 2014
Awdur:
- Athrawon Bro Castell Nedd Port Talbot
Adnoddau perthnasol
Geology Support
Geology
Gwerthfawrogi Cerddi
Welsh Second Language
Developing Welsh in English Medium primary schools
Welsh Second Language, Welsh Support Team
Developing Welsh in English medium secondary schools
Welsh Second Language, Welsh Support Team
Syntax Cards
Welsh Second Language, Welsh Support Team

Tedi Twt a Doli Glwt

Pecyn rhyngweithiol ar gyfer dysgwyr y Cyfnod Sylfaen yn seiliedig ar gyfres Tedi Twt a Dwli Glwt a baratowyd gan athrawon bro Nedd Port-Talbot.

Welsh second language
Foundation Phase
teacher support
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.