Resource
supporting image for Algebra
Information
Published: 26 September 2013
Authors:
- NGfL Cymru
Related Resources
Algebra Problem Solving
Mathematics
A level Revision Videos S1
Mathematics
Language Variation
English Language/Literature
Health and Social Care A2/Level 3 resources
Health and Social Care
A level Revision Videos M1
Mathematics

Algebra

Mathemateg
CA5 >
CA4 >

Cyfres o adnoddau i gefnogi addysgu Algebra i fyfyrwyr sy’n astudio Mathemateg Ychwanegol neu Fathemateg Uwch/UG. Mae’r uned yn cynnwys gweithgareddau cychwynnol, meddalwedd addysgu rhyngweithiol, clipiau fideo partneriaid siarad, fideo adolygu a chyfres o hen gwestiynau arholiad.

Trawsffurfiadau
Algebra
A level
additional maths
Cwblhau'r sgwar
triongl Pascal
Ffactorio cwadratig
Files
Gweithgareddau cychwynnol
Adnodd addysgu rhyngweithiol
Fideos adolygu
Partneriaid Siarad
Cwestiynau o Hen Bapurau

Feedback

Not seeing what you want? Is there are problem with the files? Do you have a suggestion? Please give us feedback, we welcome all correspondence from our users.