Adnoddau
supporting image for Mathemateg Llwybrau Mynediad
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 13 Mehefin 2014
Awdur:
- CBAC
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Datrys Problemau - Algebra
Mathemateg
Datrys Problemau - Trin Data
Mathemateg
Datrys Problemau - Rhif
Mathemateg
Siâp a Mesurau
Mathemateg
Llythrennedd trwy Fathemateg
Mathemateg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg

Mathemateg Llwybrau Mynediad

Mathemateg
CA4 >

Cronfa o daflenni y mae modd i fyfyrwyr eu hargraffu ar gyfer Lefel Mynediad 2 a 3 Mathemateg.

 

Awdurwyd gan Travis Martin

Mathemateg
Lefel Mynediad
Taflenni gwaith
Ffeiliau
Mynediad 2 - Cyflwyniad i rifau cyfan
Mynediad 2 - Gweithio gyda rhifau cyfan
Mynediad 2 - Gweithio gyda ffracsiynau
Mynediad 2 - Defnyddio arian
Mynediad 2 - Gweithio gyda siapiau 2-D a 3-D
Mynediad 2 - Gweithio gyda mesuriadau
Mynediad 2 - Gweithio gydag onglau a safle
Mynediad 2 - Trin data
Mynediad 3 - Cyflwyniad i rifau cyfan
Mynediad 3 - Gweithio gyda rhifau cyfan
Mynediad 3 - Gweithio gyda ffracsiynau
Mynediad 3 - Defnyddio arian
Mynediad 3 - Gweithio gyda siapiau 2-D a 3-D
Mynediad 3 - Gweithio gyda mesuriadau
Mynediad 3 - Gweithio gydag onglau a safle
Mynediad 3 - Trin data

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.