Adnoddau
supporting image for Rwsia mewn cyfnod o drawsnewid, 1914–1924
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 4 Ebrill 2014
Awdur:
- Hodder Education
Adnoddau perthnasol
Ymchwilio i Newidiadau Hydrolegol
Daearyddiaeth
Rwsia mewn Cyfnod o Newid, 1905-1924
Hanes

Rwsia mewn cyfnod o drawsnewid, 1914–1924

Hanes
CA4 >

Mae’r adnodd yma yn rhoi sylw manwl i rai themâu a materion dethol sy’n ymwneud â hanes Rwsia rhwng 1905 a 1924.   

Rhoddir sylw i:

Achosion ac effeithiau’r chwyldroadau yn 1917,

Achosion ac effaith y Rhyfel Cartref, 1918–1921,

Datblygiad y wladwriaeth Gomiwnyddol, 1921–1924.

 

Addasiad Cymraeg o my revision notes WJEC GCSE History: chapter 1 Russia in transition, 1914–1924

Cyhoeddwyd dan nawdd Cynllun Adnoddau Addysgu a Dysgu CBAC ac ariennir yn rhannol gan Lywodraeth Cymru.

 

chwyldro
Newid
Rwsia
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.