Adnoddau
supporting image for Arfordiroedd
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 25 Medi 2013
Awdur:
- GCaD Cymru
Adnoddau perthnasol
Daearyddiaeth Ryngweithiol
Daearyddiaeth
Ymchwilio i Newidiadau Hydrolegol
Daearyddiaeth
Sgiliau a Thechnegau Ymchwilio ac Ymchwil
Daearyddiaeth
Llifogydd
Daearyddiaeth
Tirweddau Nodedig y DU
Daearyddiaeth

Arfordiroedd

Daearyddiaeth
CA4 >

Mae’r uned yn cynnwys gweithgareddau sgiliau meddwl ac yn ymwneud a’r gwahaniaeth rhwng prosesau a thirffurfiau. Mae’n trafod pa brosesau sy’n weithredol ar yr arfordir ac yna pa dirffurfiau sy’n cael eu creu. Rhoddir sylw i effaith y prosesau a’r tirffurfiau ar bobl sydd yn byw ar hyd yr arfordir.

Daearyddiaeth
Arfordiroedd
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.