Adnoddau
supporting image for Safon Uwch Astudiaethau Busnes - Cynllun y myfyriwr
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 18 Hydref 2022
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Adolygu Bioleg TGAU
Bioleg, Gwyddoniaeth
Adolygu Cemeg TGAU
Cemeg, Gwyddoniaeth
Adolygu Ffiseg TGAU
Ffiseg, Gwyddoniaeth

Safon Uwch Astudiaethau Busnes - Cynllun y myfyriwr

Busnes
CA5 >

Cynlluniwr y gallwch ei lawrlwytho i gynorthwyo dysgwyr i ddilyn eu llwybr dysgu o'r pynciau sy'n cael eu hasesu. Bydd hyn yn adnodd hynod werthfawr i gynorthwyo adolygu trwy roi trosolwg sydyn o'r pynciau y mae angen i ddysgwyr ailymweld â nhw.

dysgu cyfunol
adolygu
cynllun y myfyriwr
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.