Adnoddau
supporting image for Caneuon Llythrennedd Triphlyg - Sbaeneg
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 26 Chwefror 2014
Awdur:
- Cilt Cymru
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Trafod Sbaeneg
Sbaeneg

Caneuon Llythrennedd Triphlyg - Sbaeneg

Sbaeneg
CA4 >
CA3 >
CA2 >

Mae'r Adnodd Caneuon Llythrennedd Triphlyg yn darparu syniadau symbylus a gweithgareddau atodol i ddatblygu sgiliau llythrennedd disgyblion ar draws ieithoedd. Defnyddir y cyfrwng cyffredin, sef cerddoriaeth a chanu, yn arf addysgu a dysgu iaith.

Mae adnoddau pellach ar gael yn Ffrangeg, Cymraeg, Saesneg, ac Almaeneg.

Llythrennedd Triphlyg
Sbaeneg
Cymraeg
Almaeneg
Saesneg
Ffrangeg
caneuon
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.