Adnoddau
supporting image for Caneuon Llythrennedd Triphlyg - Cymraeg
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 26 Chwefror 2014
Awdur:
- Cilt Cymru
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Trafod Sbaeneg
Sbaeneg

Caneuon Llythrennedd Triphlyg - Cymraeg

Cymraeg Ail Iaith
CA3 >
CA2 >

Mae'r Adnodd Caneuon Llythrennedd Triphlyg yn darparu syniadau symbylus a gweithgareddau atodol i ddatblygu sgiliau llythrennedd disgyblion ar draws ieithoedd. Defnyddir y cyfrwng cyffredin, sef cerddoriaeth a chanu, yn arf addysgu a dysgu iaith.

Mae adnoddau pellach ar gael yn Saesneg, Ffrangeg, Almaeneg, a Sbaeneg.

Cymraeg
Saesneg
Almaeneg
Ffrangeg
Sbaeneg
Llythrennedd Triphlyg
caneuon
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.