Adnoddau
supporting image for Daearyddiaeth Ryngweithiol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 25 Medi 2013
Awdur:
- GCaD Cymru
Adnoddau perthnasol
Arfordiroedd
Daearyddiaeth
Ymchwilio i Newidiadau Hydrolegol
Daearyddiaeth
Sgiliau a Thechnegau Ymchwilio ac Ymchwil
Daearyddiaeth
Llifogydd
Daearyddiaeth
Tirweddau Nodedig y DU
Daearyddiaeth

Daearyddiaeth Ryngweithiol

Daearyddiaeth
CA4 >

Cyfres o animeiddiadau a gweithgareddau rhyngweithiol sy’n seiliedig ar gynnwys y gwerslyfrau TGAU a gyhoeddir gan Hodder Education. Mae’r adnoddau yn seiliedig ar ddiagramau. Lluniau a graffiau o’r cyhoeddiadau CBAC A Craidd a Dewisiadau a’r llyfr disgybl ar gyfer CBAC B. Datblygwyd yr adnoddau i’w defnyddio gyda dosbarth cyfan ond gan eu bod hefyd yn cynnwys adborth gellir eu defnyddio gan y disgyblion ar gyfer adolygu.

Daearyddiaeth
Animeiddiadau rhyngweithiol
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.