Adnoddau
supporting image for TGAU Cymdeithaseg: rhestr termau a diffiniadau
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 30 Mai 2022
Awdur:
- Hwb
Adnoddau perthnasol
Sociology Ebook
Sociology
Sociology Ebook A2
Sociology
Cymdeithaseg E-lyfr A2
Cymdeithaseg
Cymdeithaseg E-lyfr
Cymdeithaseg
Pecyn Cefnogi Jigso 2
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg

TGAU Cymdeithaseg: rhestr termau a diffiniadau

Cymdeithaseg
CA4 >

Dyma restr o dermau a diffiniadau ar gyfer TGAU Cymdeithaseg. Mae’r adnodd Cymraeg hwn yn addas ar gyfer dysgwyr Cyfnod Allweddol 4. Mae’r adnodd yn addas at ddibenion addysgu’r cwrs TGAU Cymdeithaseg.

Lluniwyd yr adnodd hwn gyda chefnogaeth Llywodraeth Cymru.

Cymdeithaseg
Sociology
Termau
Diffiniadau
CA4
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.