Adnoddau
supporting image for TGAU Technoleg Ddigidol - Nodiadau Uned 1
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 14 Ebrill 2022
Awdur:
- Ian Gillam
- Rhys Richardson
Adnoddau perthnasol
Electroneg
Electroneg
Nodiadau testun gosod Safon Uwch
Drama
Arfarnu gweithiau gosod - Maes Astudiaeth DD: Cerddoriaeth yr Ugeinfed Ganrif a’r Unfed Ganrif ar Hugain,Llinyn 1, Argraffiadaeth
Cerddoriaeth
Arfarnu gweithiau gosod - Maes Astudiaeth DD: Cerddoriaeth yr Ugeinfed Ganrif a’r Unfed Ganrif ar Hugain,Llinyn 2, Cerddoriaeth Siambr yng Nghymru
Cerddoriaeth
Maes Astudiaeth A: Traddodiad Clasurol y Gorllewin (Rhan 1)
Cerddoriaeth

TGAU Technoleg Ddigidol - Nodiadau Uned 1

Technoleg Ddigidol
CA4 >

Adnodd i gefnogi addysgu a dysgu TGAU Technoleg Ddigidol. Mae’r deunyddiau’n gyflwyniad i brif gysyniadau theori’r pwnc, a dylid eu defnyddio ar y cyd ag adnoddau eraill, yn ogystal ag addysgu yn yr ystafell ddosbarth.

Technoleg Ddigidol
yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Nodiadau
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.