Adnoddau
supporting image for Cardiau Cystrawen
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 13 Chwefror 2014
Awdur:
- Cyngor Sir Benfro
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Llafaredd
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Sglein ar lein
Cymraeg

Cardiau Cystrawen

Cymraeg Ail Iaith
CA2 >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg
CA2 >
Tîm Cefnogi'r Gymraeg >

Pecyn o gardiau lliwgar i'w hargraffu a'u defnyddio yn yr ystafell ddosbarth er mwyn cynorthwyo disgyblion i drafod eu pynciau ysgol trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cymraeg ail iaith
Cymraeg
Llafaredd
Llythrennedd
Ysgrifennu
CA2
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.