Adnoddau
supporting image for TGAU Technoleg Ddigidol - Adnoddau fideo
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 14 Ionawr 2022
Awdur:
- Andy Parker
Adnoddau perthnasol
Esblygiad Cerddoriaeth
Cerddoriaeth
A yw'n deg?
Astudiaethau Crefyddol
Arwyr Chwaraeon
Hanes
Heriau gwleidyddol a chymdeithasol yn America
Hanes
eLyfr Hamdden a Thwristiaeth
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth

TGAU Technoleg Ddigidol - Adnoddau fideo

Technoleg Ddigidol
CA4 >

Adnoddau fideo ar gyfer TGAU Technoleg Ddigidol. Bwriad y fideos yma yw i ddangos y sgiliau sylfaenol sydd eu hangen i gwblhau unedau NEA (Asesiadau Di-arholiad) ar gyfer y cymhwyster TGAU Technoleg Ddigidol. Bwriedir iddynt gael eu defnyddio gan athrawon ond gallant fod yn ddefnyddiol i ymgeiswyr hefyd. Gellir eu defnyddio naill ai fel tiwtorial neu gyfeirnod. Nid yw'r fideos hyn yn gynhwysfawr a dylid annog ymgeiswyr i ddefnyddio technegau eraill nad ydynt wedi'u cynnwys yn y fideos hyn.

TGAU
Ffeiliau
Animate
Gamemaker
Premier Pro
Dreamweaver

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.