Adnoddau
supporting image for Trefnyddion Gwybodaeth - Lletygarwch ac Arlwyo lefel 1 a 2
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 13 Ionawr 2022
Awdur:
- Ffion Jones
Adnoddau perthnasol
Offer testun
Lletygarwch ac Arlwyo
Trefnyddion gwybodaeth TGAU Frangeg
Ffrangeg
Trefnyddion Gwybodaeth TGAU Cyfrifiadureg
Cyfrifiadureg
Trefnyddion Gwybodaeth TGA Cyfrifiadureg
Cyfrifiadureg
Arweiniad i’r Arholiad - TAG Cymraeg Ail Iaith
Cymraeg Ail Iaith

Trefnyddion Gwybodaeth - Lletygarwch ac Arlwyo lefel 1 a 2

Lletygarwch ac Arlwyo
CA4 >
Galwedigaethol >

Dyma gasgliad o enghreifftiau o drefnyddion gwybodaeth i gefnogi'r dysgu ar gyfer Lletygarwch ac Arlwyo lefel 1 a 2.

Gall y rhain gael eu defnyddio ar gyfer adolygu neu fel man cychwyn er mwyn creu eich trefnyddion gwybodaeth eich hunain.

Trefnyddion gwybodaeth
Lletygarwch ac Arlwyo
Ffeiliau
Uned 1
Uned 2

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.