Adnoddau
supporting image for Arweiniad i’r Arholiad ac ADA - TAG Amgylchedd Adeiledig
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 16 Rhagfyr 2021
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Arwyr Chwaraeon
Hanes
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Adolygu Bioleg TGAU
Bioleg, Gwyddoniaeth
Adolygu Cemeg TGAU
Cemeg, Gwyddoniaeth

Arweiniad i’r Arholiad ac ADA - TAG Amgylchedd Adeiledig

Amgylchedd Adeiledig
CA5 >

Wedi'i anelu at ddysgwyr, mae'r deunyddiau hyn yn cynnig awgrymiadau ymarferol ar sut i ymdrin yn effeithiol â chwestiynau mewn papurau arholiad a pharatoi ar gyfer ADA. Bydd y PPTs gyda chymorth sain a sgript sain yn y nodiadau yn eich cerdded drwy bapur arholiad ffug, gan eich helpu i adolygu ac ymarfer technegau arholiad defnyddiol a darparu canllaw cam wrth gam i baratoi a chyflwyno eich gwaith ADA. Gallwch weithio drwy bob PPT ar unwaith, mynd i'r afael ag un neu ddwy adran ar y tro neu ailedrych ar rai rhannau o'r cyflwyniad i atgyfnerthu eich dysgu.

Gwnewch yn siŵr eich bod yn lawrlwytho'r PPT i sicrhau bod y sain yn gweithio'n effeithiol, gwnewch yn siŵr bod eich clustffonau ymlaen a pheidiwch ag anghofio gofyn i'ch athro/athrawes a oes unrhyw beth nad ydych yn siŵr ohono.

Dysgu o bell
adolygu
arholiad
Arholiad sgiliau
Sgiliau arholiad
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.