Adnoddau
supporting image for Spelling Bee
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 13 Tachwedd 2013
Awdur:
- Llwybrau at Ieithoedd Cymru
- Routes into Languages
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Trafod Sbaeneg
Sbaeneg
Ailgylchu
Welsh Second Language
Ailgylchu
Cymraeg Ail Iaith
Glas
Welsh Second Language

Spelling Bee

Ffrangeg
CA3 >
Almaeneg
CA3 >
Sbaeneg
CA3 >
Cymraeg Ail Iaith
CA3 >

Amrywiaeth o adnoddau i gefnogi myfyrwyr ym mlwyddyn 7 sy’n astudio Ffrangeg, Almaeneg, Sbaeneg a Chymraeg Ail Iaith ac yn cymryd rhan yng Nghystadleuaeth Genedlaethol y Spelling Bee. Maent yn cynnwys gweithgareddau i ddysgu’r wyddor yn yr iaith darged, gemau geiriau a phrofion sillafu gyda’r nod o wella sillafi, annog ynganiad cywir a chodi hyder. Yn ogystal â hyn, mae yna adran ble y gall myfyrwyr ymarfer fel petaent yn y gystadleuaeth.

Ffrangeg
Sbaeneg
Cymraeg ail iaith
Almaeneg
Sillafu
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.