Adnoddau
supporting image for Trefnyddion Gwybodaeth UG Busnes Uned 2
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Llun, 9 Awst 2021
Awdur:
- Natalie Jones
Adnoddau perthnasol
TAG UG Busnes Uned 1 Cyfleoedd Busnes – Gwerslyfr digidol
Busnes
TAG UG Busnes Uned 2 Swyddogaethau Busnes – Gwerslyfr digidol
Busnes
TGAU Offer testun
Busnes
TAG Safon Uwch Busnes Uned 3 Dadansoddi Busnes a Strategaeth – Gwerslyfr digidol
Busnes
Geiriau gorchymyn ac amcanion asesu - TAG UG/U
Busnes

Trefnyddion Gwybodaeth UG Busnes Uned 2

Busnes
CA5 >

Dyma gasgliad o enghreifftiau o drefnyddion gwybodaeth i gefnogi'r dysgu ar gyfer UG Busnes - Uned 2 Swyddogaethau Busnes. 

Gall y rhain gael eu defnyddio ar gyfer adolygu neu fel man cychwyn er mwyn creu eich trefnyddion gwybodaeth eich hunain

Astudiaethau Busnes
Astudiaethau Busnes
busnes
CA5
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.