Adnoddau
supporting image for Syniad Allweddol 6.3: Adnoddau dŵr a
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 24 Mehefin 2021
Awdur:
- Fiona Rennie
Adnoddau perthnasol
UG Ffilm - La Rafle. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg
UG Ffilm - La Classe. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg
UG Ffilm - Le Havre. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg
UG Ffilm - Un Long Dimanche. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg
UG Ffilm - Barfuss. Uned 1: Strwythr
Almaeneg

Syniad Allweddol 6.3: Adnoddau dŵr a'u rheolaeth - Dysgu Cyfunol

Daearyddiaeth
CA4 >

Dyma adnodd dysgu cyfunol gyda chynnwys hunan-astudio rhyngweithiol sy'n ymdrin â Syniad Allweddol 6.3: Adnoddau dŵr a'u rheolaeth.

Pwrpas yr adnodd yw cyfuno dysgu wyneb yn wyneb traddodiadol gyda phecyn dysgu ar-lein sy'n caniatáu’r myfyrwyr i ddysgu ar eu cyflymder eu hunain. 

Gellir ei ddefnyddio fel adnodd adolygu ar gyfer y myfyrwyr, er mwyn dal i fyny neu ar gyfer gweithgareddau i ddysgu lle mae'r myfyrwyr yn darllen deunydd tu allan i'r dosbarth. 

Ni ddylid dysgu'r cynnwys mewn ystafell ddosbarth, mae angen ei gyfuno gyda dulliau dysgu confensiynol bob amser.

yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Materion Amgylcheddol a Datblygiad
Uned 2
Materion Datblygiad ac Adnoddau
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.