Adnoddau
supporting image for Pecyn Cymorth NEA: Pwysigrwydd gwerthuso
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 24 Mehefin 2021
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Daearyddiaeth Ryngweithiol
Daearyddiaeth
Arfordiroedd
Daearyddiaeth
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Adolygu Bioleg TGAU
Bioleg, Gwyddoniaeth

Pecyn Cymorth NEA: Pwysigrwydd gwerthuso

Daearyddiaeth
CA5 >

Unwaith y byddwch wedi casglu, cyflwyno a dadansoddi eich data, eich tasg fawr nesaf fydd cynhyrchu gwerthusiad cynhwysfawr a beirniadol o'ch gwaith. Wedi'r cyfan, mae 25% o'ch marciau NEA wedi'u cadw ar gyfer eich gwerthusiad. Ddim yn siŵr ble i ddechrau? Bydd yr adnodd hwn yn cyflwyno amrywiaeth o ffactorau i'w hystyried wrth i chi fyfyrio ar y broses gyfan o gynhyrchu eich ymchwiliad annibynnol.

Gwerthuso
Daearyddiaeth
Trefnyddion gwybodaeth
adolygu
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.