Adnoddau
supporting image for Pecyn Cymorth NEA: Datblygu strategaeth samplu effeithiol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 24 Mehefin 2021
Awdur:
- CBAC
Adnoddau perthnasol
Daearyddiaeth Ryngweithiol
Daearyddiaeth
Arfordiroedd
Daearyddiaeth
Adolygu Hanes
Hanes
Hanes Cymru a Lloegr 1780-1886
Hanes
Adolygu Bioleg TGAU
Bioleg, Gwyddoniaeth

Pecyn Cymorth NEA: Datblygu strategaeth samplu effeithiol

Daearyddiaeth
CA5 >

Mae datblygu strategaeth samplu effeithiol yn rhan hanfodol o'ch NEA. Bydd y strategaeth gywir yn sicrhau eich bod yn casglu'r data sydd ei angen i gefnogi nodau eich ymchwiliad yn effeithiol. P'un a ydych yn bwriadu cychwyn ymchwiliad sydd wedi'i wreiddio mewn daearyddiaeth ffisegol neu ddynol, mae'r adnodd hwn yn ganllaw cyflawn i'r penderfyniadau y dylech eu gwneud cyn casglu eich data.

Daearyddiaeth
samplu
Trefnyddion gwybodaeth
adolygu
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.