Adnoddau
supporting image for Cywirdeb, dibynadwyedd a dilysrwydd mewn gwaith maes
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Iau, 17 Mehefin 2021
Awdur:
-
Adnoddau perthnasol
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 1)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Ecosystemau - glaswelltiroedd lletgras poeth
Daearyddiaeth
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 2)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Gwyddoniaeth Gymhwysol e-Lyfr (rhan 3)
Gwyddoniaeth Gymhwysol
Llywodraethiant Byd-eang Cefnforoedd y Ddaear
Daearyddiaeth

Cywirdeb, dibynadwyedd a dilysrwydd mewn gwaith maes

Daearyddiaeth
CA5 >
CA4 >

Adnodd i gefnogi'r ddealltwriaeth o gasglu data gwaith maes mewn TGAU a TAG Daearyddiaeth. Bydd yr adnodd hwn yn eich helpu i esbonio a gwerthuso dewisiadau casglu data a fydd yn arwain at ymchwiliad gwaith maes mwy ystyrlon.

gwaith maes
yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Uned 3
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.