Adnoddau
supporting image for Uned 2 Ymchwiliad gwaith maes mewn daearyddiaeth ffisegol a dynol - Dysgu Cyfunol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mercher, 16 Mehefin 2021
Awdur:
- Dawn Thomas
Adnoddau perthnasol
UG Ffilm - La Rafle. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg
UG Ffilm - La Classe. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg
UG Ffilm - Le Havre. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg
UG Ffilm - Un Long Dimanche. Uned 1: Strwythr
Ffrangeg
UG Ffilm - Barfuss. Uned 1: Strwythr
Almaeneg

Uned 2 Ymchwiliad gwaith maes mewn daearyddiaeth ffisegol a dynol - Dysgu Cyfunol

Daearyddiaeth
CA5 >

Dyma adnodd dysgu cyfunol gyda chynnwys hunan-astudio rhyngweithiol sy'n ymdrin â Uned 2 Ymchwiliad gwaith maes mewn daearyddiaeth ffisegol a dynol.

Pwrpas yr adnodd yw cyfuno dysgu wyneb yn wyneb traddodiadol gyda phecyn dysgu ar-lein sy'n caniatáu’r myfyrwyr i ddysgu ar eu cyflymder eu hunain. 

Gellir ei ddefnyddio fel adnodd adolygu ar gyfer y myfyrwyr, er mwyn dal i fyny neu ar gyfer gweithgareddau i ddysgu lle mae'r myfyrwyr yn darllen deunydd tu allan i'r dosbarth. 

Ni ddylid dysgu'r cynnwys mewn ystafell ddosbarth, mae angen ei gyfuno gyda dulliau dysgu confensiynol bob amser.

yn canolbwyntio ar y myfyriwr
Uned 2
gwaith maes
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.