Adnoddau
supporting image for Lefel 3 Twristiaeth: Termau Allweddol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Gwener, 21 Mai 2021
Awdur:
-
Adnoddau perthnasol
Iechyd a Diogelwch yn y Diwydiant Twristiaeth
Hamdden, Teithio a Thwristiaeth
Llywodraethiant Byd-eang Cefnforoedd y Ddaear
Daearyddiaeth
Systemau Byd-eang: Cylchredau Dŵr a Charbon
Daearyddiaeth
Sgiliau Gwaith Maes
Daearyddiaeth
Elfen o Bosteri Cerdd
Cerddoriaeth

Lefel 3 Twristiaeth: Termau Allweddol

Hamdden, Teithio a Thwristiaeth
CA5 >
Teithio a Thwristiaeth
CA5 >

Dylai dysgwyr gael dealltwriaeth o bob un  o'r termau allweddol yng ngwneud y fanyleb. Mae'r adnodd hwn yn cynnwys cardiau fflach a rhestr argraffadwy o'r termau allweddol sy'n ofynnol ar gyfer Twristiaeth Lefel 3.

Diwydiant Twristiaeth
Uned 3
Termau allweddol
Ffeiliau
Uned 1
Uned 2
Uned 3
Uned 4

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.