Adnoddau
supporting image for Addysg Gwleidyddol
Gwybodaeth
Cyhoeddwyd: Dydd Mawrth, 27 Ebrill 2021
Awdur:
- Laura-Lee Entwistle
- Sharon Giddy
Adnoddau perthnasol
Llythrennedd - Cywirdeb Iaith
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Darllen
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Llythrennedd - Ysgrifennu
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Cardiau Cystrawen
Cymraeg Ail Iaith, Tîm Cefnogi'r Gymraeg
Adnoddau Cefnogi Cardiau Llythrennedd Thematig
Cymraeg, Tîm Cefnogi'r Gymraeg

Addysg Gwleidyddol

Bagloriaeth Cymru
CA4 >

Cynhyrchwyd yr adnodd hwn i'w ddefnyddio fel rhaglen addysgu a dysgu cyfunol ar gyfer cydran Her Dinasyddiaeth Fyd-eang y Dystysgrif Her Sgiliau Genedlaethol / Sylfaen. Gyda’r ffocws ar ddatblygu sgiliau Meddwl yn Feirniadol a Datrys Problemau a Chreadigrwydd ac Arloesi, mae’r 9 sesiwn hyn yn ymdrin â thema addysg wleidyddol, gan ddod o dan bwnc y fanyleb ‘Anghydraddoldeb’. Mae oriau dysgu dan arweiniad yr adnodd yn cyfateb i'r rhai a argymhellir gan CBAC fel rhaglen ddysgu ar gyfer y gydran hon o'r cymhwyster.

Bagloriaeth Cymru
Gwleidyddiaeth
Llythrennedd
gwleidyddol
Ffeiliau

Adborth

Ddim yn gweld beth ydych eisiau? A oes yna broblem gyda'r ffeiliau? A oes gennych awgrym? Rhowch adborth i ni, rydym yn croesawu pob gohebiaeth gan ein defnyddwyr.